dimarts, 7 de juliol de 2009

TxEMA saLvanS

O com composar la bulgaritat que a tots ens rodeja per a convertir-la en bellesa. Un gran assaig sobre el costumisme del "tipical spanish". http://www.txemasalvans.com/cas/index.html