dimarts, 23 de juny de 2009

JosE MANUel hortELANO

Un il·lustrador amb un estil particular que a mi personalment m'agrada. http://www.zapbookseries.es/