dissabte, 26 d’abril de 2008

ChRistiAAn PoSTma


Disenyador holandès que ha creat un rellotge (entre d'altres coses)que és tan genial com malaltís. http://www.christiaanpostma.nl/

Link directe al video del funcionament del rellotge: http://www.christiaanpostma.nl/clock_3.htm