dimarts, 26 de febrer de 2008

aLbonDiguES

L'autor d'aquesta pàgina no fa més que transformar en còmic histories patètiques de joventut que li envia la gent. Hi ha una bona dosis d'albondiguisme del mes normal i graciós. Això si, son en anglès.Aquesta és de part del Pol.