dilluns, 20 d’abril de 2009

thePhotoGRaphicDictionaRY

Un diccionari dedicat a la definició fotogràfica de les paraules, ja sent el significat literal, figuratiu o personal segons la visió de l'autor de la foto. http://www.thephotographicdictionary.org/home.html

Cap comentari: