dilluns, 10 de novembre de 2008

FiAsCO awARds

Una iniciativa molt ben explicada a la pròpia web, a la qual he decidit adherir-me i fer-ne difusió per simpatia pura i dura. Crec que parteixen d’un plantejament molt positiu i ben plantejat, i que tot i no pretendre-ho (està explícit dins l’explicació de QUE NO SON aquests premis) son uns clars aspirants a substituir els ja antiquats premis Nobel. Bravo!


Cap comentari: