dimarts, 3 de juny de 2008

MichAEL marsCiaNO


Pintor/il·lustrador que simplement m'ha agradat. Molt curios en la tematica de les seves obres, molt properes al comic policiac etc... Un sense sentit de pintures que bé podrien ser vinyetes d'una historia que ens veiem obligats a imaginar.

Cap comentari: