dijous, 14 de febrer de 2008

ExpEriment anAloGic/diGiTal

Tal com diu el seu autor, és un experiment. Una web feta a ma.
http://www.observercontroller.com/

Cap comentari: